Categories: Aktualitete

E pa besueshme! Shqiptarët posedojnë 4.9 mi.liardë eu.ro në ba.nka, 70% e tyre janë të po.litikanëve

Depo.zitat në euro në sektorin ban.kar shqiptar arritën në 4.9 mi liardë euro në fund të muajit korrik.

Advertisement

Të dhënat e Ba nkës së Shqipërisë tregojnë se depozitat në mo ne dhën eu ropiane po va zhdojnë të rr iten me ri tme të la rta edhe këtë vit. Me ba zë vj etore, de po zi tat në euro janë zgj e ru ar me 11.7% kr ahasuar me të nj ëjtën pe ri u dh ë të një viti më pa rë dhe me 7% që nga fi ll imi i kë tij viti.

Advertisement

Recent Posts

  • Aktualitete

A ka përhajr, Ganimete Musliu vendos ti jep fund beqaris me këtë person që e njihni të gjithë

Deputetja e Kuvendit të Kosovës, Ganimete Musliu asnjëherë pothuajse nuk ka bërë publike diçka nga…

1 hour ago
  • Aktualitete

A do e votonit Xhavit Halitin për President në vend të Vjosës?PO apo JO?

Haliti është ndër njerëzit më të paprekshëm në PDK, dhe në vazhdimësi ka qenë në…

1 hour ago
  • Aktualitete

“Shkurt dhe qartë” nga Yuri Kim: SHBA do u kërkojë llogari të korruptuarve, disa të tjerë janë në listë

Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Yuri Kim, e anë të një postimi në…

1 hour ago
  • Aktualitete

“Shkurt dhe qartë” nga Yuri Kim: SHBA do u kërkojë llogari të korruptuarve, disa të tjerë janë në listë

Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Yuri Kim, e anë të një postimi në…

1 hour ago
  • Aktualitete

Si agjente e Enver Hoxhës: Si ndodhi arr.atisja e Vaçe Zelës gjatë turneut në Greqi dhe pse u zem.ërua sigurimi

Nga Emisioni “Vetting” : “Pallati i madh i Kulturës”, mban titullin do.sja e Sigu.rimit të…

1 hour ago
  • Aktualitete

SONDAZH:Kush mendoni se është politikan me i mirë: Thaçi apo Kurti ? Komentoni

albin Kurti politikan dhe akti.vist shqiptar, i cili sherbeu si krye ministri i Kosoves prej…

2 hours ago