Categories: Aktualitete

Edi Rama Nga Prishtina: Serbia po bën man.ovra teatri në veri Të Kosovës

Kry.eministri i Shqipërisë, Edi Rama, po që n dr on ën Prishtinë, në vizitën e tij të parë zy rtare pas ma rrjes së ma ndatit të tretë në kr ye të Qe verisë së Shqipërisë.Pas ta kimit me Kr yeministrin e Kosovës, Albin Kurti, Rama në një ko nferencë për media ka de klaruar se Serbia po bën ma novra te atri në Ve ri të Kosovës.

Advertisement

“Nuk ka asnjë di skutim se në radhë të parë dhe mb i të gj i tha, është Serbia ajo që du het ta njohë këtë re alitet të pa kth y esh ëm, dhe është vë rtetë për të ar dh ur k e q, që në vend të pë rparimit ko nkret të di alogut d rejt nj ohjes re ciproke dhe çl i ri mi t p ërfundimtar nga e shk u a ra, sot jemi dë shmitarë të ma novrave teatrale us htarake të Serbisë, në ku firin me sht etin so vr an të Kosovës”

Advertisement

Recent Posts

  • Aktualitete

Prifti serb: Ka ardhur koha që të kthehemi përsëri në Kosovë

Nuk resht së politizuari dhe polarizuar sítuatën kreu i Kishës Ortodokse: Do të kthemi në…

5 hours ago
  • Aktualitete

Nga SHBA vjen lajmi qe po dridh Ballkanin – Greqia drejt njohjes së Kosovës?!

Kosova temē nē takimin e Dendias me Blinkenin: A po lēviz Greqia drejt njohjes? Shtetet…

5 hours ago
  • Aktualitete

Testamenti pasuror që ja mbajti të fshehur Nexhmija burrit të saj Enver Hoxhës në ’81-in dhe pas v.dekjes së tij, shkoi në….

Publikohen disa dokumenta të rralla arkivore të nxjerra nga Arkivi i Ministrisë së Punëve të…

5 hours ago
  • Aktualitete

Marrëveshja serbo-turke e vitit 1938: sa para i’a jepte Serbia Turqisë për dë.bimin e shqiptarëve

Në vitin 1938 qeveria e mbretërisë jugosllave ka nënshkruar një konventë me qeverinë e Republikës…

5 hours ago
  • Aktualitete

Marrëveshja serbo-turke e vitit 1938: sa para i’a jepte Serbia Turqisë për dë.bimin e shqiptarëve

Në vitin 1938 qeveria e mbretërisë jugosllave ka nënshkruar një konventë me qeverinë e Republikës…

5 hours ago
  • Aktualitete

Selakoviq:Thaçi është ka’sap i Ballkanit, i thotë Osmanit se Vuçiqi është presidenti yt

Ministri i Jashtëm i Serbisë, Nikola Selakoviq, në fjalën e tij në mbledhjen e Këshillit…

5 hours ago