Categories: Aktualitete

Marin Mema: Greqia prej një kohe të gjatë ka sht.ypur po.pullin Shqiptarë, Po.liti.ka Shqiptare hesht sepse ka përfitime

Ga ze ta ri Marin Mema ka r eaguar ash për sa i ta kon ku fijëve de tar mes Greqisë dhe Shqipërisë. Për ga ze ta rin, ku fijtë nuk i ve ndos as një sht et, as po li ti ka apo Gjy kata e Ha gës, duke the ksuar se për këtë çë shtje të ndj eshme për qy te ta rët du het e pl otë pa ngj yrime po li ti ke.

Advertisement

Ku fi jtë de ta rë të Shqipërisë nuk mund ti ve ndosë, zgj idhë e gjy kojë Greqia dhe as po li ti ka shqiptare, as “Ha ga” dhe “bi jë z at” e saj.

D uhet tra nsparencë, tr ansparencë e pl otë e jo për po li ti kë e pë rfitime sepse ko mbi nuk është po li ti kë. Nuk bëhet po li ti kë me ko mbin ! Tr ansparencën du het ta bëjnë ek spertët, ata të vë rtetët që nuk kanë li dh je me po li ti kën, e që in te re sat ko mbëtare nuk i sh esin për as gjë në bo të.

Advertisement

Recent Posts

  • Aktualitete

Çfarë po ndodh?! Shër.bimi sek.ret turk go.det rëndë Mossad-in izraelit

Një ekìp prej 200 personash nga Organìzata Kombëtare e Ìnte.lìgjencës (MÌT) zbʋloì se një rrjet…

15 hours ago
  • Aktualitete

Çfarë po ndodh?! Shër.bimi sek.ret turk go.det rëndë Mossad-in izraelit

Një ekìp prej 200 personash nga Organìzata Kombëtare e Ìnte.lìgjencës (MÌT) zbʋloì se një rrjet…

15 hours ago
  • Aktualitete

Prejardhja e emrit Shqiptar! Origjina dhe kuptimi i tij

Pirroja ishte, ndoshta, sundimtari më i shquar i Epirit. Ai, si pasardhës i largët i…

16 hours ago
  • Aktualitete

Berisha bën thirrje drejt demokratëve: Përgatituni për pro.testa që Shqipëria nuk i ka parë kurrë

Ish-kryeministri Sali Berisha ka paralajmëruar pro.testa të demokratëve për humbjen e PD në zgjedhjet e…

16 hours ago
  • Aktualitete

“U stërvit nga C.I.A dhe erdhi me mis.one sek.rete në Shqipëri për të vr.arë Enverin…”/ Historia e rrallë e agj.entit, që u mb.ajt dy v.jet në ar.kivol

Dashnor Kaloçi/ Publikohet historia e panjohur dhe të bujshme të ashtuquajturës “ba.nda Xhevdet Mustafa”, ku…

16 hours ago
  • Aktualitete

Nikollë Lesi tregon parashikimin e radhës: Berisha arr.estohet, Basha shpëton, PD shkrihet dhe në pushtet rri Rama për shumë gjatë

Nìkollë Lesì ka bërë një tjetër parashìkìm. Në gazetën e tìj “Koha Jonë” është pʋblìkʋar…

16 hours ago