Categories: Aktualitete

MINUTA E FUNDIT Donacioni me i fundit qe i erdhi FSK-se nga SHBA-te po “tmerron” serbet – Por reagimi i ministrit Mehaj do ju le pa fjale

Ministri Mehaj insp ekton dona cionin e ri am erikan të aut,omjeteve të bli,ndua ra ush,tjara,ke.Në vazhdën e vizi tave nëpër njësjitë e FSK-së, ministri i Mbrojtjes Armend Mehaj, sot vizi toi Koman dën e Doktrinës dhe Stërvitjes në Kaze,rmën “Skënderbeu” në Ferizaj, me qëllim të njo,ftimit lidhur me auto,mjetet e bl induaj,ra të tipit ASV të don,acionit të ri të SH BA-së.Me këtë rast , ai u prit nga komand anti i KDS-së, hap rejkIamen e p0shtme dhe ndiq lajmin e pl0te

Advertisement

gje,neral brig ade Irfete Spahiu e cila e njo,ftoi me autom,jetet përkatëse si dhe dest,inimin e tyre aktual për qëll ime trajnimi. Sipas min,istrit Mehaj, sasia aktuale e automj,eteve të bl,induar a ush,tjara,ke ASV është vetëm pjesa e parë e konti,ngjentit të plotë të dona,cionit përkatës nga SH BA që do të pran,ohet në proces.Hap fotën 5 svekonda dhe te shfvqen pvmjet eksklvzive

Në vazh,dim, Ministri Mehaj, i shoqë,ruar nga zv.koman danti i KDS-së, kol onel Mehmet Lladrovci, ins,pektoi edhe Poli,gonin e Qi tj,es së KDS-së, ku për,colli nga afër se,ancën trajn uese të pjesë tarëve të FSK-së në qij, tje me arë,m zjarm,i sipas planit paraprak të Qendrës për Stë rvitje Profe,sionale të KDS-së.Nga stafi përgj,egjës, u njoftua me kush,tet, paji, sjet, masat e sigu risë, doktrinën si dhe proced,urat standarde të ope,rimit të aktivit,eteve trajnuese në Poli ghonin e Qi jtje,s.Në fund mini,stri Mehaj, shprehu vler,ësimin e tij të lartë për profe,sional izmin e demonst,ruar duke shkëm,byer me diskut im të hapur me pjesëma,rrësit edhe përvo,jat e tij ush tjar,ake.Hap fotën 5 svekonda dhe te shfvqen pvmjet eksklvzive

Advertisement

Recent Posts

  • Aktualitete

Shqipëria më e fortë si asnjëherë më parë: Baza e NATO-S Në Shqipëri frikë për Greqinë dhe Serbinë!

NATO ka hyrë zyrtarisht në pjesën perëndimore të Ballkanit në një përpjekje për të bllokuar…

2 hours ago
  • Aktualitete

Hoxha Mustafa: Duhet rrespektuar edhe Vuçiq, edhe ai është NJERI

“H.oxha nga Republika e Serbisë: “Ta respektojmë Vuciqin, Kosova është dj.ep i Serbisë. Myftiu nga…

2 hours ago
  • Aktualitete

Sondazh: A mendoni qe nuk jane manipuluar VOTIMET ?! PO-JO

Sondazh i bere online pasi shume qytetare ne kane shkruajtur qe nuk eshte ne rregull…

6 hours ago
  • Aktualitete

Po “tronditet” Opozita Levizja Vetevendosje fiton keto 5 Komuna

Deputetja nga radhët e VV-së, Fitore Pacolli përmes disa postimëve në Facebok ka bërë të…

6 hours ago
  • Aktualitete

E PABESUESHME/ Bekim Jashari po merr “goditje” nga ana e PDK-se dhe Mergim Lushtakut – Ja fjalet e papranueshme

E PABESUESHME/ Bekim Jashari po merr “goditje” nga ana e PDK-se dhe Mergim Lushtakut –…

6 hours ago
  • Aktualitete

Reagimi i Bekim Jasharit per humbjen e zgjedhjeve po le gjithe vendin pa fjale – E PAPRANUESHME

Kandidati për kryetar të Skenderajt, Bekim Jashari, ka thënë se pati vj,ed,hje,s të fitores përmes…

6 hours ago