Categories: Aktualitete

Rakiqi nga Jarinja: Vuciq të re.agojë, jemi në kontakt me Beogradin

Mi nistri për Ko mu ni te te dhe Kth i m i Qe ve ri së së Kosovës, Goran Rakiq ka thë në se serbët kanë l ë në au tomjetet e tyre në rrugë duke pr otestuar në pi kën ku fi ta re mes Kosovës dhe Serbisë në Jarinje. Ai nga atje ka thënë se është në ko ntakt me Beogradin zy rtar.

Advertisement

Rakiq, i rr e th u ar nga pr o te s tu e si t serbë ka thënë se është re a k s i on dhe jo ak si on ve ndimi i sotëm i Qe ve ri së së Kosovës për të mos e le ju ar asnjë ve tu rë që ni se t nga Serbia dr ejt Kosovës të ka loj ë në pi ka t ku fi ta re pa u pa ji su r me ta rgat e pë r ko h sh me të Re pu b li kës së Kosovës.

Advertisement

Recent Posts

  • Aktualitete

A ka përhajr, Ganimete Musliu vendos ti jep fund beqaris me këtë person që e njihni të gjithë

Deputetja e Kuvendit të Kosovës, Ganimete Musliu asnjëherë pothuajse nuk ka bërë publike diçka nga…

1 hour ago
  • Aktualitete

A do e votonit Xhavit Halitin për President në vend të Vjosës?PO apo JO?

Haliti është ndër njerëzit më të paprekshëm në PDK, dhe në vazhdimësi ka qenë në…

1 hour ago
  • Aktualitete

“Shkurt dhe qartë” nga Yuri Kim: SHBA do u kërkojë llogari të korruptuarve, disa të tjerë janë në listë

Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Yuri Kim, e anë të një postimi në…

1 hour ago
  • Aktualitete

“Shkurt dhe qartë” nga Yuri Kim: SHBA do u kërkojë llogari të korruptuarve, disa të tjerë janë në listë

Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Yuri Kim, e anë të një postimi në…

1 hour ago
  • Aktualitete

Si agjente e Enver Hoxhës: Si ndodhi arr.atisja e Vaçe Zelës gjatë turneut në Greqi dhe pse u zem.ërua sigurimi

Nga Emisioni “Vetting” : “Pallati i madh i Kulturës”, mban titullin do.sja e Sigu.rimit të…

1 hour ago
  • Aktualitete

SONDAZH:Kush mendoni se është politikan me i mirë: Thaçi apo Kurti ? Komentoni

albin Kurti politikan dhe akti.vist shqiptar, i cili sherbeu si krye ministri i Kosoves prej…

2 hours ago